Lång väntan på rättslig prövning

LÄNET Hälften av tingsrätterna tar för lång tid på sig att pröva fall i rätten, uppger Sveriges radio. Regeringen vill att 75 procent av tvistemålen avgörs inom sju månader, brottmålen inom fem månader.

I Solna tog det förra året i snitt 9, 5 månader att avgöra 75 procenten av tvistemålen och 6,2 månader för brottmål.

Attunda och Stockholms tingsrätter hade snarlika siffror. Solna uppger att man fått en ny organisation och närmar sig regeringens tidsgränser.