Långa restider för stockholmarna

LÄNET Trafikstockningar ökar restiderna för boende i Stockholms län mer än de gör för snittet i Europa. Det visar en rapport från företaget TomTom.

I Stockholm är restiderna 27 procent längre än vad de skulle vara om trafiken flöt helt fritt, medan snittet i Europa är 24 procent.

I rusningstid på morgonen och kvällen är restiderna i Stockholm 65, respektive 62 procent längre.

I undersökningen har man jämfört 31 större städer i Europa.