länken blir klar i förtid

STOCKHOLM Norra länken väntas öppna redan under vintern 2014–2015, ett år tidigare än beräknat. Arbetena har gått snabbare än Vägverket trott. Den som reser med bil eller buss i norra Stockholm kan därmed hoppas på märkbart mindre köer redan då. De delar av Norra länken som öppnar tidigare är ny väg både ovan jord och i tunnlar mellan Värtan i öster och Frescati och Norrtull i väster.