Länsstyrelsens vattenaffisch fick pris

LÄNET I konkurrens med tusentals bidrag från andra länder nådde länsstyrelsens affisch Rent vatten priskategori Gold i en internationell tävling. Det var tredje gången som en vatten-affisch från länsstyrelsen fick denna utmärkelse. Utgångspunkten för arbetet med affischerna är EU:s ramdirektiv för vatten.

Konstnären bakom affischen vill förmedla att det bästa man kan dricka är rent dricksvatten, något som inte är en självklarhet överallt.