Länsstyrelserna slarvar med djurkoll

STOCKHOLM Jordbruksverket konstaterar i en rapport att flera länsstyrelser brister när det gäller kännedom om djurhälsopersonalen i sina län. Dessutom genomför personalen inte tillräckligt många kontroller av djurskyddet.

Länsstyrelsen i Stockholm uppger i sin redovisning att man inte haft resurser att genomföra en egen riskbedömning av de objekt som ska kontrolleras. Stockholm har annars uppfyllt de flesta mål som ställts upp inför 2011.