Lantbrukarna i länet får stöd

LÄNET I går fick de allra flesta av lantbrukarna sitt gårdsstöd utbetalat. Det innebar att 157 miljoner kronor betalats ut till 1 844 lantbrukare i Stockholms län.

– Många lantbrukare har svårt med likviditeten och vi är glada över att kunna betala ut stödet redan nu, säger Viveka Appeltofft på länsstyrelsens landsbygdsavdelning.

Stödet betalas av EU och är kompensation för uteblivna inkomstökningar på jordbruksprodukter såsom mjölk, kött och spannmål.