Lärare är allt mer stressade

STOCKHOLM Trots att arbetsbelastningen håller på att ses över har Stockholms­lärarna upplevt att det blev tvärtom i höst enligt Lärarförbundet Stockholm.

– Så fort man kom tillbaka kände man ökade krav och stress. De lättnader som planerats har inte börjat slå igenom än, säger huvudskyddsombudet Ingrid Lindblom.

En del krav på dokumentation ska tas bort och antalet prov minskas.

– Många lärare är sjuka på grund av arbetsrelaterade symtom som till exempel stress, säger Ingrid Lindblom.