Lasermannen får inte överklaga

Stockholm John Ausonius, känd som lasermannen, ville få längre promenadtider på anstalten Beateberg i Huddinge, där han sitter.

Han ansökte om att få vara ute längre än den timme som han beviljas i dag, men har inte fått något besked, varken positivt eller negativt, från anstaltsledningen. De ska i stället enbart ha informerat honom om de regler som redan nu gäller. Efter att ha väntat i en och en halv månad vände sig John Ausonius till förvaltningsrätten.

Nu avvisas han av domstolen – med motiveringen att anstalten inte har fattat något överklagbart beslut i frågan.