(rubrik saknas)

Jens Fahrbring på

Nordea Masters i somras.

FOTO: GÖRAN SÖDERQVIST