Lättare att betala för vård

Stockholm Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen framgår att landstingen måste ordna så att patienter kan betala avgifter både kontant och med andra metoder på ett lättillgängligt sätt.

Landstinget i Stockholm ser nu över sina betalningsrutiner.

– Moderna vårdgivare som till exempel vårdcentraler måste kunna ha en kontantfri hantering. Vi rör oss alltmer mot ett kontantfritt samhälle. Samtidigt är det viktigt att de som fortfarande vill betala kontant kan göra det, säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (FP).