Liten minskning av anmälda brott

LÄNET Drygt 412 000 brott anmäldes i länet förra året. Det är en minskning med cirka 3 500 brott – eller mindre än en procent – sedan året innan. Det är också snittet för minskningen i landet, visar preliminär statistik från Brottsförebyggande året.

Anmälningar som har minskat är bland annat sexualbrott, häleribrott och vapenbrott.

Ett brott som däremot har ökat stort är olaga förföljelse där 261 brott anmäldes 2012 mot 74 året innan. Andra brott där anmälningar ökar är stöld och snatteri och bedrägeri- och förfalskningsbrott.