Ljusmanifestation för orörda stränder

LÄNET En strandskyddsmanifestation hölls på ett tiotal platser i söndags. Syftet var att uppmärksamma den nya lagen om strandskydd. Enligt Naturskyddsföreningen i Stockholms län, som stod för arrangemanget, riskerar den nya lagen att kraftigt försämra strandskyddet och leda till ökat byggande vid stränderna.

Möjligheterna till dispens har vidgats och ansvaret har lagts på kommunerna. De har tidigare inte kunnat upprätthålla strandskyddet, anser föreningen.