Luftföroreningar risk för barns lungor

LÄNET Barn som bott längs gator med förhöjda halter av luftföroreningar under det första levnadsåret löper en större risk att drabbas av försämrad lungfunktion vid 8 års ålder. Särskilt starka var sambanden för barn med astma och allergier – och det visar sig även att pojkar förefaller känsligare än flickor.

Det framgår av en studie som Karolinska institutet publicerade i förra veckan.

Drygt 1 900 barn i länet ingick i studien.