Mål om minskade utsläpp nådda DRÖMgårdens hobbitby på Muskö försenas

stockholm Stockholm är i framkant vad gäller mål om minskade utsläpp. Staden är nu en av tio städer runt om i världen som når målen i det globala samarbetet Compact of Mayors, vilket består av borgmästare och representanter från städer som har tagit på sig att kraftigt minska utsläpp och arbeta aktivt mot global uppvärmning.

Forskning visar att om varje lokalt styre vidtog åtgärder i enlighet med Compact of Mayors skulle utsläppen av växthusgaser minska motsvarande en halvering av hela världens användning av kol.

Stockholm Planerna har varit kreativa och fantasifulla. Muskö skulle få ett tiotal hus av ”Sagan om ringen”-karaktär.

Hobbithusbyn har planerats bli en del av Drömgården, lantgårdsprojektet som planeras få uppemot 200 hus för storstadsbor som vill bo och leva den ekologiska drömmen. Bland annat finns planer på äppelmusteri, mejeri, bryggeri och djur.

Men nu försenas bygget av världens första hobbithusby. Planerna är inte helt realistiska, konstaterar lokala politiker.