Mål om minskade utsläpp nådda

stockholm Stockholm är i framkant vad gäller mål om minskade utsläpp. Staden är nu en av tio städer runt om i världen som når målen i det globala samarbetet Compact of Mayors, vilket består av borgmästare och representanter från städer som har tagit på sig att kraftigt minska utsläpp och arbeta aktivt mot global uppvärmning.

Forskning visar att om varje lokalt styre vidtog åtgärder i enlighet med Compact of Mayors skulle utsläppen av växthusgaser minska motsvarande en halvering av hela världens användning av kol.