Mammografi görs bara vartannat år

Tidigare har kvinnor mellan 40 och 50 år i Stockholm kallats till mammografi var 18:e månad. Nu kallas de var 24:e månad.

Bröstcancerorganisationen Amazona är mycket kritisk.

Tidigare har kvinnor mellan 40 och 50 år i länet kallats till mammografi var 18.e månad. Från årsskiftet kallas de var 24:e månad, liksom kvinnor över 50 år.

– Vi rättar oss efter Socialstyrelsens nya riktlinjer som kom förra året. Tidigare har man bara gått på experters bedömning, nu har man gjort en oberoende analys av det vetenskapliga underlaget, säger Sven Törnberg, ansvarig för screeningen på Regionalt cancercentrum.

Riktlinjerna säger att kvinnor bör kallas med 18 till 24 månaders mellanrum. Det skiljer också åt mellan landstingen i landet hur ofta kvinnor kallas.

Varför har ni valt att glesa ut undersökningarna?

– Det finns en risk för överdiagnostistik, man oroar fler i onödan genom att undersöka oftare. Det kostar mer att undersöka oftare. Om det inte leder till att färre dör är det en onödig kostnad.

Anledningen till att yngre kvinnor tidigare kallats oftare är dels att de har tätare mellan brösten, vilket gör det svårare att upptäcka cancer, och att de ofta har mer snabbväxande cancer.

Amazona, bröstcancerorganisation i Stockholm är mycket kritisk till beslutet.

– Det här innebär att man kommer att senarelägga upptäckten av bröstcancer hos många kvinnor. Det innebär att det är tuffare behandlingar som behövs, att det är mycket större risk för sviter av bröstcancern och att vården totalt sett blir dyrare, säger ordförande ­Maria Wiklund Karlsson.

Det är brist på mammografiläkare såväl i Stockholm som i resten av landet, vilket också spelar in.

Hur mycket pengar sparas på det här?

– Det har jag inte räknat på, det är politikernas uppgift. Men genom att glesa ut intervallet kan vi säkerställa att vi har tillräckligt med resurser så att alla bjuds in och undersöks, säger Sven Törnberg.

Maria Wiklund Karlsson uppmanar kvinnor att undersöka sina bröst själva.

– Det enda vi kan göra är att uppmana alla unga kvinnor att ännu noggrannare undersöka sina bröst och kräva att få en undersökning om något inte känns bra. Men för sjukvården är det mycket dyrare med en kvinna som söker för en knöl än vad det är med mammografi, säger hon.