Många nöjda med sommarjobbet

SÖDERORT I stadsdelarna i söderort sommarjobbade omkring 1 700 ungdomar mellan 16 och 18 år under 2012. När Stockholms stad gjorde en enkätundersökning och frågade ungdomarna vad de tyckte om sina jobb uppgav över 80 procent att de trivdes med sina arbetsuppgifter. Över 90 procent ansåg sig ha blivit väl omhändertagna. I hela Stockholms stad jobbade 5 000 ungdomar och ungefär hälften svarade på enkäten.