Många skolor utan bibliotek

STOCKHOLM En av sex elever i svenska skolor saknar tillgång till ett skolbibliotek, enligt Kungliga bibliotekets rapport Skolbibliotek 2012.

Sedan 2011 är det lagligt krav på att bibliotek ska finnas i skolor.

I Stockholms län finns skolbibliotek i 700 skol­enheter, medan 291 skolenheter fort­farande saknar ett eget bibliotek.