Många söker på ordet ”kräk”

LÄNET Just nu märks en kraftig ökning av sökord som innehåller ”kräk” på Vårdguiden.se. Det visar analyser av sökningar som gjorts. Enligt Smittskyddsinstitutet har det under tidigare säsonger visat sig att antalet sökningar brukar gå upp 1–3 veckor innan en ökning av antalet rapporterade fall av vinterkräksjuka kan konstateras.

På sin hemsida påminner myndigheten om betydelsen av god handhygien för att inte sprida smittan vidare i samband med magsjuka.