Mässlingen fortsätter sprida sig i stockholm

stockholm Årligen blir ett antal personer sjuka i mässlingen efter att ha blivit smittade utomlands. I början av 2013 inträffade ett utbrott med 17 insjuknade i Stockholms och Uppsala län.

Mässling är en allvarlig sjukdom och Smittskyddsinstitutet (SMI) påpekar vikten av att vaccinera sig. Vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund, difteri, stelkramp och polio bör ingå i grundskyddet, enligt SMI.