Matavfall får egen grön påse

LÄNET För att utöka sorteringen av matavfall startar Stockholms stad i samarbete med Stockholmshem ett försök där de boende får lägga matavfallet i en särskild grön påse. Påsen slängs bland övriga sopor och tas sedan bort i sophanteringen. Målet är att 50 procent av invånarna ska sortera sitt matavfall år 2018.