Medhelp ersätter SOS Alarm

STOCKHOLM I höst tar Medhelp AB över efter SOS Alarm.

Det uppger Stockholms läns landsting när nu upphandlingen av prehospitala enheter som ambulans och ambulanshelikopter står klar.

Medhelp sköter sedan tidigare Stokholms sjukvårdsrådgivning på telefon. Företaget driver även verksamhet i Uppsala, Södermanland, Gotland och Västmanland.

Enligt landstinget har man skärpt kraven på flera viktiga områden. Bland annat ställs större kompetenskrav på de sjuksköterskor som bedömer samtalen från patienter. 23 extra miljoner ska tillföras verksamheten.