Mer bidrag för att anpassa bostäder

LÄNET Allt fler beviljas bidrag för bostadsanpassningar. Syftet med bidraget är att förbättra möjligheten för ­personer med funktions­nedsättning att leva ett självständigt liv i egen bostad.

Bidrag beviljas ofta till ramper för rullstolar, liksom automatiska dörrar och justering av trösklar. Under 2011 beviljade kommunerna i länet i snitt nio bidrag per tusen invånare, i hela riket var antalet åtta.