Miljöfarliga batterier smugglas ut

stockholm Polisen ska arbeta mer med att upptäcka illegala avfallstransporter. Ett exempel är ligor som smugglar gamla bilbatterier ur landet via Stockholms hamnar där blyet återvinns och säljs. Bara i år har polisen utrett tio ärenden, där flera slutat med fängelse. Mönstret är detsamma. I lastutrymmet på tungt lastade och utlandsregistrerade vita skåp­bilar har polisen hittat mängder av uttjänta och miljöfarliga bilbatterier staplade bakom lager av gamla bildäck.

– Vanligtvis är det laster på tre-fyra ton, 60 till 100 batterier, säger Filippo Bassini, chef vid Stockholmspolisens miljöbrottsgrupp.