Mindre pengar till julklappar

STOCKHOLM En av tre lägger mindre pengar på julklappar i år än förra året. De flesta som drar ner är 30–39 år och bosatta i Stockholms stad. Fler kvinnor än män drar ner, 35 procent respektive 30 procent. Vanligast är att vi lägger mellan 500 kronor och 1 500 kronor på julklappar.

Undersökningen, som gjorts av Opinion Stockholm, visar att invånare i kranskommunerna lägger mer pengar på klappar än de som bor i Stockholms stad. Enkäten besvarades av 1 200 personer.