Minoriteters rätt tas inte tillvara

LÄNET Många kommuner tycks ovetande om vad den gällande minoritetslagstiftningen kräver, enligt länsstyrelsens årsrapport till regeringen.

Vissa kulturella minoriteter har bland annat rätt till information, skydd av kultur och språk samt delaktighet och inflytande.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.