Minskat nedfall av tungmetaller

LÄNET Luften i Stockholms län har blivit något bättre.

Länsstyrelsen har mätt mängden av farligt nedfall genom att undersöka hur mycket tungmetaller det finns i mossa, till exempel av bly och kadmium.

Mossa saknar nämligen rötter, vilket gör att den nästan uteslutande kan ta upp ämnen från luften. Det gör den väl lämpad när det gäller att mäta hur stort nedfallet av tungmetaller är, enligt myndigheten.

Mätningar görs vart femte år.