Miss när barn skulle opereras

NACKA Ett 4-årigt barn vars tonsiller och polyper skulle opereras bort blev bara opererad för det ena. Anledningen var att det elektroniska journalsystemet inte fungerade på operationsdagen.

När misstaget upptäcktes var barnet vaket och en ny sövning var inte medicinskt lämplig.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som tagit emot en anmälan från vårdgivaren om händelsen har efter utredning kommit fram till att det inträffade utretts i nödvändig omfattning och att vårdgivaren vidtagit åtgärder för att undvika att något liknande ska hända igen.