Missnöje med lång tid i telefonkö

Nyheter I ett medborgarförslag riktas kritik mot Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings telefon­tider för försörjningsstöd.

Man anser bland annat att telefontiderna är för begränsade och väntetiden för lång.

Grekiska föreningen i Tensta, som har lämnat medborgarförslaget, föreslår bland annat att det ska vara möjligt att kunna ange sitt telefonnummer för att bli uppringd, att man ska få kännedom om hur många som står i kö och att telefontiderna ska utökas.

Stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att bereda det inkomna medborgarförslaget.