Mossberg kan ge fler avgångsvderlag

HANINGE Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg (M) ska få fortsätta att besluta om avgångsvederlag.

S krävde att Mossberg skulle tas ifrån rätten och föreslog att kommunstyrelsen eller åtminstone KS-presidiet måste vara överens vid avgångsvederlag. Mossberg gav i år ett avgångsvederlag på 30 månadslöner om totalt 2,1 miljoner till tidigare socialchefen. Mossberg konstaterar att det var beklagligt att hon inte rådgjorde med oppositionsrådet.