MP vill göra unga friskare

STOCKHOLM Miljöpartiet i landstinget, med Tomas Eriksson i spetsen, anser att det är alldeles för svårt för kommuner och landsting att arbeta förebyggande med folkhälsa. Därför föreslår partiet en social investeringsfond riktat till unga på en halv miljard kronor.

– Syftet är att underlätta gemensamt arbete kring bland annat motion men också alkohol, tobak och psykisk hälsa, säger han.

I den senaste folkhälsorapporten för 2011 uppgav drygt en femtedel av 18–64-åringarna mycket stillasittande och att de aldrig motionerar.