Multisjuka barn får vänta på träning

LÄNET Landstinget avbryter upphandlingen av intensivträning för multisjuka barn och unga. Skälet är ett formfel i utvärderingen av anbuden.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska nu utreda hur upphandlingarna ska ske i framtiden så att patientgruppens behov av intensivträning kan tillgodoses.