Nej till strandnära bygge vid Thoresta

BRO 2010 ansökte markägaren till fastigheten där Thoresta herrgård finns om undantag från strandskyddet för att bygga en ny konferensvilla, förråd och garage intill vattnet. Kommunen sa ja då det redan fanns byggnader i närheten.

Men nu river länsstyrelsen upp beslutet. De nya byggnaderna skulle inkräkta för mycket på allemansrätten. Dessutom är området intill vattnet av riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård och naturvård. Enligt markägaren finns planer på att överklaga länsstyrelsens beslut.