Nio kommuner får dela på 1,5 miljoner till naturreservat

STOCKHOLM Länsstyrelsen fördelar 1,5 miljoner kronor till naturvårdsprojekt i nio kommuner. Bland annat får Tyresö pengar för att börja med det planerade Klövbergets naturreservat, och Upplands-Bro får pengar för att börja bilda Lilljön-Örnässjöns naturreservat.

– Det är roligt att så många kommuner jobbar aktivt med att bevara tätortsnära natur, säger David Troëng, avdelningschef.

William frisk efter att ha smittats av RS-viruset

STOCKHOLM William var fem veckor då han fick svårt att andas. Han hade drabbats av RS-virus och behandlades med bland annat syrgas och adrenalin. Efter en vecka började han tillfriskna.

I vinter har antalet RS-smittade ökat, siffran för länet var nyligen 1 429 fall, dubbelt så många som samma period för två år sedan, då det senast var en kraftig epidemi.

Spädbarn är särskilt utsatta för viruset som i sällsynta fall är dödligt.