Norrman anmäler Stockholmsslogan

LÄNET En norrman har KO- anmält Stockholms marknadsföring av sig själv som ”The capital of Scandinavia” som vilseledande.

Norrmannen påpekar bland annat på att Skandinavien inte har någon huvudstad eftersom det inte är ett land och att Stockholm ligger i Skandinaviens östliga periferi.

Dessutom påpekar han att Arlanda är nummer tre bland Skandinaviens flygplatser och att det som han menar är det viktigaste Nobelpriset, fredspriset, delas ut i Oslo.