Norrström är nu renare

STOCKHOLM Vattenkvaliteten i Norrström i centrala Stockholm är bättre än på mycket länge. Vattenprover tas regelbundet sedan 1965 vid Mälarens utlopp i Saltsjön.

– Sedan slutet av 1960-talet och fram till början av 2000-talet har fosforhalterna minskat med tre fjärdedelar, säger Jonas Hagström vid länsstyrelsen.

Även halterna av tungmetaller minskar.

Mälaren är Stockholms viktigaste vattentäkt. Härifrån får 2,5 miljoner människor sitt dricksvatten.