Nötkreatur ska få bättre skydd

stockholm Länsstyrelsen ska kontrollera ett antal nötkreatursbesättningar under våren i syfte att lösa problem inom djurhållningen innan de uppstår.

De vanligaste problemen handlar om smutsiga, magra och sjuka djur samt utegående djur som inte har skydd för väder och vind.

– De flesta bönder tar väl hand om sina djur. Men det finns ett litet antal som inte har tid, kunskap eller ekonomi till en god djurhållning. Dem hoppas vi kunna hjälpa nu, säger länsveterinär Andreas Johansson.