nu är Sista ritningen på nya karolinska inlämnad

stockholm Det har tagit 135 ­arkitekter 600 000 ­timmar att rita Nya Karolinska i Solna. Nu har de sista ­ritningarna lämnats in. Fastigheten ska lysa om vintern, där syns färgkodade golv och konst för 118 miljoner kronor. Om drygt ett år öppnar det för patienter. Det högteknologiska universitetssjukhuset beräknas vara helt klart år 2018 och är ett av Europas största byggprojekt.

Byggkostnaden är 14,8 miljarder kronor.

Intrång i t-banan en säkerhetsrisk

stockholm Flera skyddsombud på Tunnelbanan teknik Stockholm ­kräver en åtgärdsplan efter allvarliga incidenter med intrång i depåer av bland annat klottrare. Ombuden har lämnat en begäran till Arbets­miljöverket.

Skyddsombuden skriver att frågan tagits upp flera gånger sedan 2001 med en viss förståelse från SL:s sida, vilket resulterat i bland annat högre staket och kameraövervakning. Det har också tagits fram förslag om bättre bevakning, fler kameror och att ensamarbete ska undvikas. Ingen av dessa åtgärder har vidtagits.