Nu får livräddarna större helikoptrar

De nya ambulans-helikoptrarna blir modell större.

Den nya upphandlingen ska ge högre patientsäkerhet, bättre arbetsmiljö och förhoppningsvis två helikoptrar i drift året om.

Det finns i dag två ambulanshelikoptrar i Stockholms län. En som är bemannad dygnet runt året om och en som bemannas under sommarhalvåret från den 15 maj till och med den 15 september.

Vid den nya upphandlingen ställdes kravet om en större helikopter för att kunna utöka vårdutrymmet och höja patientsäkerheten.

– Ambulanshelikopter är en livsviktig resurs för befolkningen i de delar av länet där tillgången till vägburen ambulans är begränsad. Vi har i den här upphandlingen bland annat ställt krav på större vård- utrymme och ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, säger Anna Nergårdh, landstingets chefläkare, i ett pressmeddelande.

Vann upphandlingen gjorde Hummingbird aviation Services AB som nu erbjuder två helikoptrar av modellen EC145T2.

– Den tar en liggande patient, men fler vårdpersonal, säger Anders Blomqvist, vice vd.

Enligt landstinget kommer det nu att finnas en möjlighet att använda ytterligare en ambulansheli- kopter dagtid även under perioden september till och med maj vilket skulle innebära två ambulanshelikoptrar året om i Stockholms län.

Fakta

Sju insatser om dygnet

Flest insatser görs i skärgården och i Norrtälje.

De vanligaste tillstånden är skador/olycksfall, bröstsmärtor och andningsbesvär.

2014 utfördes 2 700 uppdrag.

I 80 procent av dem bedömdes patienten ha akut livshotande symtom.

Avtalsperioden löper från 2016 till 2021.

Anbudspriset är 63,1 miljoner kronor per år exklusive extrahelikopter september till maj.

Källa: landstinget