Nu kan sjukvård ske även hemma

LÄNET Avancerad sjukvård i hemmet är en nyhet från landstinget. Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om att möjligheten finns för patienter i livets slutskede, men nu finns den även för patienter som behöver avancerad vård under kortare eller längre tid, som ett alternativ till sjukhusvård.

Vården är anpassad till patientens behov. De som kan komma i fråga för den här typen av vård är exempelvis personer med allvarliga kroniska sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar och lungsjukdomen KOL.