Nu ska barnmorskorna få mer pengar i plånboken

Barnmorskor och specialistsjuksköterskornas löner ska höjas.

118 miljoner kronor satsas under två år och pengarna är öronmärkta för dessa gruppers löneutveckling.

När budgeten förhandlades i våras kom alliansen fram till att 45 miljoner kronor skulle avsättas 2014 och ytterligare 45 miljoner 2015 till löneutveckling för specialistsjuksköterskor inom områden där det riskerar att råda brist på kompetens i framtiden.

Personallandstingsrådet Anna Starbrink (FP) konstaterar att satsningen är välbehövlig och nu lägger man till barnmorskorna.

– Vi befarar att det blir brist på barnmorskor framöver. Vi i alliansen har enats om att göra en utökad satsning som också omfattar dem, säger hon.

Ytterligare 14 miljoner konor per år kommer därför att läggas till och pengarna är tillsammans med de tidigare öronmärkta för löneutveckling.

Totalt handlar det om 118 miljoner kronor som ska ge ordentligt påslag till dem som sjukhusledningarna anser förtjänar det.

– Det är deras ansvar att ägna sig åt individuell lönesättning och sjukhusen ska sen rapportera tillbaka till landstinget hur de har fördelat pengarna, säger Anna Starbrink.

Enligt henne kommer ungefär hälften av sjuksköterskorna och barnmorskorna att få minst 1 500 kronor utöver det vanliga lönepåslaget.

– Sedan är det ju några som kommer att få större påslag och det räcker pengarna till.

Anna Starbrink menar också att satsningen handlar om jämställdhet.

– Vi har ett system i dag där många välutbildade kvinnor jobbar inom arbeten som är så lågavlönade. Jag upprörs inte av de nyutbildades löner, men när jag ser någon som arbetat många år, men som ändå har en låg lön så blir jag upprörd.

Men nu ska lönepåslaget kännas i fickorna.

– Jag vill skicka en signal till dem som utbildar sig att om man jobbar i Stockholms läns landsting så har man goda möjligheter till en god löneutveckling, säger hon.

Platserna att föda barn på ska också blir fler.

I dag finns förlossningsvård på Karolinska sjukhuset i Solna och i Huddinge, i Danderyd, på Södersjukhuset och i Södertälje.

Någon gång i vår öppnar Praktikertjänst BB Sophia och 2017 slår förlossningsavdelningen på Sankt Görans sjukhus upp dörrarna.

– Vi tror inte att det är rätt väg att låta förlossningsklinikerna växa utan det är bättre att starta fler, säger Anna Starbrink.