Nu ska det bli lättare att få hjälp till bättre levnadsvanor.

I höst ska tre specialistmottagningar för goda levnadsvanor, så kallade hälsomottagningar, öppna i länet. Där ska man erbjudas rådgivning om hur man slutar röka och minskar alkoholkonsumtionen men också hur man få sundare kostvanor och kommer igång med motion.

Den första mottagningen öppnar på Handens sjukhus den 1 september, och de andra två, en i Rinkeby-Tensta och en i Södertälje, öppnar senare under hösten.