Nu ska studentflak kollas hårdare

Stockholm Efter flera allvarliga olyckor med studentflak vill polisen nu skärpa kontrollen av flakens säkerhet. Polisen sneglar på hur man arbetar på Gotland, där man i ett tidigt skede informerar om säkerheten, följer upp med kontroller och bevakning under åkturerna.

– Reglerna ska vara enkla, tydliga och möjliga att efterleva. Det är ingen idé att skriva om en utopi där studenterna sitter ner på fasta bänkar när ingen kommer att göra det, säger Bengt Svensson, trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen.

Tolv allvarliga olyckor med studentflak har skett i landet i år, bland annat vid Slussen.