Min lokala hjälte

Nu slår läkare larm: Nya Karolinska räcker inte till

Inställda operationer. Överbelagda sjukhus.

Men tro inte att nya Karolinska sjukhuset kommer att lösa något.

Tvärtom.

Nya Karolinska sjukhuset kommer att ha 250 vårdplatser färre än dagens kapacitet.

– Vi har en brist på 400 vårdplatser i Stockholms län idag. Nu bygger man ett nytt och dyrt sjukhus med ännu färre vårdplatser än vad som finns i dag, säger Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening som varnar för att de krissituationer vi sett de senaste veckorna kommer att inträffa oftare i framtiden.

Om sjukvården ska anpassas efter extremnivåerna så står den med dyr överkapacitet resten av tiden.

Landstinget har kommit fram till att en rimlig nivå för akutsjukhusen är i genomsnitt 85 procents beläggning av patienter eller strax däröver.

Men enligt revisorerna ligger snittet på Stockholms akutsjukhus idag på över 90 procent, med toppar på över 100 procent. Thomas Flodin beskriver det som inträffar då som infarkter i vården.

– Då har man inget genomflöde längre och måste, precis som i kroppen, stoppa inflödet. Det var det Karolinska tvingades göra nu. Det här är verkligheten som hinner i kapp politikerna, säger han.

Henrik Gaunitz, som är ansvarig för planeringen av framtidens hälso- och sjukvård inom landstinget, förklarar varför det nya sjukhuset ska ha färre vårdplatser:

– Nya Karolinska Solna får ett helt annat uppdrag. Här kommer vi att samla den mest avancerade sjukvården i landet. Samtidigt planerar vi en kraftig utbyggnad av andra sjukhus i länet, säger han.

De kommande tio åren ska landstinget lägga ett stort pussel av omflyttningar och utbyggnader.

Så här ser planen ut idag:

250 färre vårdplatser på Nya karolinska sjukhuset

250 fler vårdplatser på akutsjukhusen Södersjukhuset, Danderyds och S:t Görans sjukhus.

150 fler vårdplatser på bland annat Sollentuna, Sabbatsbergs och Dalens sjukhus.

Därutöver planeras cirka 350 platser för framför allt geriatrisk vård.

Ett nettotillskott med 150 platser, alltså. Räcker det?

– Ja, det är vår bedömning idag. Men om vi ser större behov så har vi möjlighet att bygga ytterligare vårdplatser, säger Henrik Gaunitz.

– Mycket av den sjukvård som idag finns på akutsjukhusen kommer att finnas på andra ställen vilket blir effektivare. Om du ska operera ett knä i framtiden kommer du förmodligen inte åka till ett av akutsjukhusen, säger han.

Men det ger inte Thomas Flodin mycket för.

– Jojo, det har man ju sagt i tio år nu. Men de facto har inte trycket på akutmottagningar minskat.

Vad anser du behövs?

– 400 vårdplatser inom ett år. På sikt ett mindre akutsjukhus till i länet, säger han.

Thomas Flodin varnar för att Nya Karolinska inte kommer att kunna möta vårdtrycket.