Ny bro på gång till Djurgården

Stockholm En ny gång- och cykelbro mellan Djurgården och Strandvägen kan byggas vid Torstenssonsgatans förlängning, väster om den nuvarande bron. Staden vill avlasta Djurgårdsbron och trafiknämnden väntas ta beslut nästa vecka. Om allt går enligt plan kommer vägen över vattnet kunna tas i bruk 2016.

lodjursfamiljer i länets skogar ska spåras upp

Stockholm Just nu spårar länsstyrelsen vilda djur runtom i de snötyngda skogarna, och i år är det skygga lodjuret i fokus. För det är bara när snön har lagt sig i skogarna som möjligheten finns att räkna djur som till exempel lodjur och varg.

I förra veckan trodde sig en privatperson ha sett ett lodjur i Vallentuna och ett par dagar senare uppgav någon annan att ett lodjur synts vid Roslagstull.

Minst nio familjegrupper per år ska finnas i länet.

Av dem har sex lodjursfamiljer redan påträffats, enligt länsstyrelsen.