Ny satsning för ung överviktig

LÄNET Överviktscentrum har nu fått nya och större lokaler på Norra stationsgatan i Stockholm. Tanken är att unga personer med övervikt ska få ännu bättre hjälp, skriver Stockholms läns landsting på sin hemsida.

Överviktscentrum har fått i uppdrag att arbeta med unga i åldrarna 16 till 25 år, som utgör hälften av patienterna. Totalt tar man emot 400 patienter per år.

Centrumet har även fått ett uppdrag som kunskapscentrum för övriga vården kring överviktsbehandling. Hela avtalet omfattar 11,8 miljoner kronor.