Ny teknik renar urin från medicin

Läkemedelsrester går rakt ut i avloppsvattnet. När nya Henriksdalverket står klart ökar möjligheterna till rening.

De läkemedel vi stoppar i oss verkar i kroppen, men bryts inte ner. Istället kissar vi ut dem i avloppsvattnet.

– De flesta substanser renas i avloppsverken, men det finns de som inte gör det, säger Mats Ek, vid IVL Svenska miljöinstitut.

Läkemedel som inte bryts ner är till exempel antidepressiva, antiinflammatoriska och viss antibiotika.

– Vi har ännu inte kunnat se att de påverkar vattnet eller fiskar. Men i länder med mindre tillgång på vatten har man kunnat se könsförändringar på fiskar och krokodiler. Att fiskar som ska vara hannar feminiseras och blir något mitt emellan, säger Mats Ek.

IVL har nu tagit fram två metoder på Sjöstadsverket som gör att man kan rena vattnet från läkemedelsrester. I den ena metoden använder man filtrering med aktivt kol och i den andra oxidation med ozon. Metoderna har testats och ger mycket gott resultat.

– Med hjälp av de här kan vi ta bort minst 95 procent av ämnena, säger Mats Ek.

Till sist är det Stockholm vatten som beslutar om tekniken, och vi konsumenter får betala genom höjd taxa.

– Nu när vi bygger om Henriksdal kommer den här frågan i en helt annan dager. Vi kommer då att få ett renat avloppsvatten som är helt partikelfritt. Då har vi mycket större möjligheter att vara framgångsrika. Men det är en dyr process hur man än gör, säger Gösta Lindh, vd för Stockholm Vatten.

Det nya reningsverket i Henriksdal ska stå klart 2018.

Ulla Hamilton (M), borgarråd i Stockholm, är positiv.

– Nya framsteg och ny teknik bidrar till att Österjsön blir friskare, och om det kan kombineras med att svenska teknikföretag kan komma ut på världsmarknaden kan det ge positiva effekter, säger hon.