Ny vårdform för osunt leverne

LÄNET En helt ny vårdform för personer med ohälsosamma levnadsvanor öppnar nästa år i Haninge, Skärholmen och Rinkeby-Kista.

Mottagningarna är ett led i hälso- och sjukvårdens före­byggande vård.

De kommer att erbjuda behandling och rådgivning om hur man slutar röka, äter sundare, kommer igång med motion och minskar sitt alkoholintag.

Syftet är att ge stöd till förändringar och öka patienternas livskvalitet samt minska risken för sjukdom.