Nya centraler för rörelsehjälpmedel

LÄNET Landstinget planerar att öka antalet hjälpmedelscentraler från dagens två till fyra. Av dessa hanterar två centraler rörelsehjälpmedel som rullstol och rollator.

Den tredje centralen ansvarar för kommunikationshjälpmedel och datorbaserade synhjälpmedel, den fjärde för medicinteknisk apparatur i hemmet.