Nytt utbrott av sjukhussjuka

LÄNET På Huddinge universitetssjukhus har 16 patienter upptäckts ha multiresistenta bakterier. Det första fallet rapporterades den 30 november förra året och det senaste fallet anmäldes till Smittskydd Stockholm den 16 februari.

Antalet nya fall av resistenta bakterier i länet minskade under 2010 och 2011. Tidigare år förekom stora utbrott på vårdinrättningar. Dessa bakterier är motståndskraftiga mot en rad vanliga antibiotika och sprids lätt i sjukhusmiljö där de kan orsaka olika infektioner.